top of page

Tekniset palvelut

 

Tieteellinen ja taiteellinen konsultointi:

      Tieteellinen ja taiteellinen konsultointi tieteellis-akateemisissa, taiteellisissa ja teknisissä töissä: maisteri- ja tohtoriehdokkaiden valmistelu (Exact, Human and Biological), tieteellinen ja metodologinen katsaus opinnäytetöihin, väitöskirjoihin ja artikkeleihin, tutkimuksen ja kirjoittamisen ohjaus ja rinnakkaisohjaus artikkeleista.

 

Akateeminen konsultointi:

     Tämä konsultointi on kehitetty huolellisesti keräämällä tietoa, joka hahmottelee valikoiduissa kilpailuissa menestyneen hakijan profiilin ja myös hakijoiden tärkeimmät virheet, jotka estävät heitä menestymästä. Kurssi sisältää askel askeleelta kaikki tarvittavat ohjeet ehdokkaan valmistelemiseksi julkisten ja yksityisten yliopistojen maisteri- ja tohtoriohjelmien valintakilpailuun. Älä jätä viime hetkeen! Viimeiset paikat vuodelle 2022!

 

Luento:

       Luento ”Inspiroiva johtajuus ja tiimityö” on suunnattu liike-elämälle ja kaikille johtotehtävissä pelaaville tai sitä haluaville. Luennolla Maestro Allan Christian kertoo pitkästä kokemuksestaan orkesterien, koulujen, studioiden ja luovien ryhmien johtamisesta sekä tekee muistiinpanoja huippuosaamisen etsintään ja tuottavuuden lisäämiseen liittyvistä asioista. Näitä näkökohtia käsitellään strategisen ajattelun, toiminnan strukturoinnin, auktoriteetin kunnioittamisen, inspiroivan ja motivoivan johtajuuden, tuottavuuden lisäämisen sekä työn poikkeamien tunnistamisen ja ehkäisyn teemoilla analysoimalla ja pohdiskelemalla.

 

Suunta:

         Taiteellinen ohjaus, äänitysten ja harjoitusten ohjaus, TV/radio-ohjelmat.

bottom of page